Lone Gottenborg Anderberg

aut. psykolog, spec. i psykoterapi

Behandling og rådgivning

Psykologisk rådgivning:

Livet byder almindeligvis nu og da på uventede og kritiske hændelser, der kan ryste enhver i dets grundvold. I nogle tilfælde fører det til lige så uventede og akutte krisereaktioner og symptomer af forskellige slags. Ved psykologisk rådgivning tilbydes du viden om, og forståelse for nogle af de psykologiske mekanismer, der er bragt i spil, og hvor fokus er at du afklares, aflastes og på den kortere bane finder fodfæste igen.


Psykoterapi:

Du har måske gennem længere tid oplevet at gamle automatiske reaktionsmønstre, bestemte måder at tænke om dig selv og andre, igen og igen fører til indre og ydre konflikter. Det har vakt ønsker og behov for forandring hos dig. I psykoterapi arbejder vi med at opnå indsigt i dine dybere psykologiske niveauer og bevæggrunde. Gennem undersøgelse og afklaring af dine erfaringer, forestillinger, fantasier, følelser, tanker, dilemmaer, konflikter, selv-billeder og relationer får du, som processen skrider frem, stadig mere afklaret erkendelse af eget indre liv, hvilket igen vil påvirke dig ift. dine relationer. Fokus er at du opnår øget integritet og bliver aktør i eget hus. Psykoterapi er en proces, der kræver motivation for forandring og nysgerrighed og hvor du vil opleve en mere grundlæggende personlig udvikling over længere tid.    


Gruppeterapi:

Vi er allesammen allerede en del af fællesskabet. Vi skabes og fødes ind i fællesskabet. 

Gruppeanalytisk psykoterapi tager udgangspunkt i, at al psykisk lidelse har relationsindhold. Psykiske lidelser er opstået i-, og udspiller sig i en gruppedynamik, i familien.

Grundlæggende forstås psykiske lidelser som forstyrrelser i kommunikationen, og den kan indpode en mere eller mindre dyb mistillid til os selv eller andre, som igen påvirker vores måde at være på, og måske medføre at vi trækker os tilbage fra andre.

Det gør det oplagt at behandle psykiske lidelser i grupper.

Opsummerende er der fire forskellige faktorer i gruppeanalytisk psykoterapi, der er unikke for gruppen og som gør denne form forskellig fra individuel terapi.

Den første er støtte og samhørighed. Man opdager at man ikke er alene om at have det på den måde, som man har det. Man kan få hjælp af andre, og også selv være til hjælp for andre.

Den anden er selvafsløring. Det at man og gruppen deler det dybeste private og måske skamfyldte med andre mennesker.

Det tredje er læring. Andre kan være model og give inspiration til, hvordan man kan reagere i forskellige situationer.

Det fjerde er egentlig psykologisk gennemarbejdning, der består både af indsigt, altså at man får viden om ubevidste kræfter, dynamikker, mønstre i én selv og i gruppen, og også emotionel oplevelse, hvor man får erfaring for at man bliver mødt på en anden måde, end man blev mødt i sin oprindelsesfamilie. Det gør at man kan få et mildere forhold og syn på sig selv, og få afkræftet nogle af de måske dysfunktionelle negative tanker man kan have omkring sig selv og andre.

Personlig udvikling i gruppe flytter sig fra monologen, altså ”jeg taler alene” til dialogen, hvor ”jeg taler sammen med et andet menneske” til diskurs, hvor vi, en gruppe af mennesker associerer, taler frit og forbinder os med hinanden, og hvor det leder frem til reparation af emotionelle sår, ar og gamle traumer.

Rent praktisk mødes gruppen en gang om ugen á 1½ time. Gruppen sammensættes af deltagere der ikke på forhånd har kendskab til hinanden. Man mødes ikke udenfor gruppen i den tid man går sammen i gruppen. Gruppen er slow-open. Det betyder at man går der så længe man har brug for det og indtil man har arbejdet sig frem til de ønskede forandringer. Den enkelte har tavshedspligt og ordet er frit.  

 


Socialrådgivning:

Som noget nyt tilbyder klinikken socialrådgivning. Det kan være hvis du er ung, er forældre til en ung, eller er voksen og har brug for yderligere vejledning ang. f.eks. sociale lovgivninger, om hvad der er din ret og pligt eller hvis du f.eks. har brug for en bisidder ved møder med sociale myndigheder. Vi har tilknyttet erfaren og uafhængig socialrådgiver. Du kan, såfremt du modtager psykologisk rådgivning eller går i psykoterapeutisk forløb i klinikken, bestille særskilt tid hos socialrådgiver.