Lone Gottenborg Anderberg

aut. psykolog, spec. i psykoterapi

Om mig

Hver enkelt møde med dig optager mig indgående og du får min fulde opmærksomhed. I respekt for at du har bragt noget vigtigt i spil. Dig.

Når du har henvendt dig for hjælp, er det fordi du ønsker at noget skal forandre sig. Noget i din tilværelse. I din væren i verden. Inden i dig såvel som i relationerne til dine nærmeste.   


Vi undersøger nysgerrigt, afklarende og reflekteret, hvad der ligger til hinder for, at du "arbejder og elsker" eller ikke fungerer sådan som du ønsker dig. Måske udtrykker det der plager sig i symptomer, og vi undersøger hvad de er udtryk for. Hvordan forstås dine indre og ydre konflikter? Måder som dit samspil med omverden indimellem har det med at give slag. Eller at gamle indgroede mønstre genstager sig, selvom du vil det anderledes. Du går måske med en nagende oplevelse af uafklarethed eller uro indeni, som gør at du føler dig ude af dig selv. At noget bliver ved at stå i vejen for det andet du ved er der, men som ikke kan komme til at udfolde sig.


Endnu. For nu er du i gang. Med den terapeutiske proces er på vej til at skaffe dig øget erkendelse, som bringer dig oplevelser af at være mere dig. Mere oprigtig, mere nærværende og bedre i stand til at ramme dig selv ind. Og dermed bedre til at give og modtage i forholdet til dem du holder af.   


Rammen om terapien enkel. Vi mødes samme sted, har stabile aftaler og vi tager os tid til at undersøge så indgående, som du har behov for. Ordet er frit. Dvs. at du uden censur kan sige det som det er for dig. Jeg vil sparre, reflektere, stille afklarende spørgsmål, udfordre gamle antagelser og komme med forslag og perspektiver. 


Alt dette på baggrund af min formelle uddannelse som cand.psych. fra Københavns Universitet i 1999. Autorisation fra Psykolognævnet ved Socialministeriet i 2002 og senere godkendelse som specialist i individuel psykoterapi samt i gruppeanalytisk psykoterapi. Mine praksis-erfaringer har jeg fra privat praksis siden 2007 ligesom jeg har har mange års ansættelsesforhold i Socialpædagogisk Døgninstitution, og som klinisk psykolog i Børne- og Ungdomspsykiatrien, i Voksenpsykiatrien og i CSM. Jeg har dermed gennem mere end 20 år samarbejdet med unge og voksne med og uden psykiatriske diagnoser. 


Metodisk er jeg klassisk uddannet i den psykodynamiske, og analytiske tradition og har tillægsuddannelser i kognitiv adfærdsterapi samt traumebehandling. Jeg holder mig løbende orienteret om ny forskning, teorier og metoder, ligesom jeg ved siden af praksis fortsat videre-uddanner mig.

Med det - velkommen til.  

 

Medlem af Dansk Psykologforening.

Medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer (DPSP).

Medlem af Institut for Gruppeanalyse (IGA)