Lone Gottenborg Anderberg

aut. psykolog, spec. i psykoterapi

Privatlivspolitik

I det følgende afsnit kan du se, hvordan dine data behandles og beskyttes.  


Formål

Dine data indsamles og opbevares i forbindelse med bestemte formål, som omfatter:

  • psykologbehandling og lovpligtig journalføring
  • administration af din relation til os (fx tidsaftaler, fakturering)
  • opfyldelse af lovkrav


De data der anvendes omhandler:

  • almindelige persondata
  • CPR-nummer
  • personfølsomme data


Kun relevante data behandles

Der indsamles, behandles og opbevares kun data om dig, der er relevante i forhold til ovenstående formål og i forhold til gældende lovgivning. Der er pligt til at opbevare din journal i 5 år. Du bedes oplyse os om relevante ændringer i dine data.


Tavshedspligt

Jeg har tavshedspligt og videregiver ikke dine data uden dit samtykke. Du har ret til aktindsigt.


Sikkerhed

Dine data beskyttes efter EU’s persondataforordning, GDPR, med interne regler for datasikkerhed.

Der henvises i øvrigt til Datatilsynets hjemmeside.