Lone Gottenborg Anderberg

aut. psykolog, spec. i psykoterapi

Supervision

Er du autoriseret psykolog, tilbydes supervision både individuelt og i gruppe, som led i specialisering. Referencerammen er psykodynamisk og har som genstand at øge dine kompetencer som psykolog, via substantiel undersøgelser og hypotesedannelser om dynamikker, mønstre, forsvarsstrukturer og forskellige funktionsniveauer som bringes i spil i terapeutiske forløb. I dig, i den anden og det midt i mellem.  


Hold evt. også øje med her på siden, når der opslås 30 timer personlig udviklingsgruppe.


Der tilbydes gruppesupervision til tværfagligt personale, f.eks. til pædagoger og sundhedsfagligt personale som ønsker at reflektere over, og øge indsigt i egne dynamikker og fænomener som opstår i arbejdet med andre mennesker. Vi arbejder med at begrebslig-gøre psykologiske fænomener der ofte optræder i interaktionerne ift. de mennesker som man har en hjælper-rolle overfor og  hvordan vi på pragmatisk vis kan handle i det faktiske møde med den anden i hverdagen. 


Der tilbydes individuel supervision og sparring til ledere der har brug for et refleksivt og bevidstgørende rum til at overveje om egen ledelsesstil. At undersøge dynamiske problemstillinger i asymmetriske relationer, f.eks. at møde konflikter og kritik fra ansatte konstruktivt. Om måder at forvalte sin magt så sundt arbejdsmiljø gødes og dermed optimere ansattes arbejdsglæde og motivation for at fremme egne og afdelingens/virksomhedens interesser.